Sản phẩm

Sơn PU 2K Dota (hệ lăn)

04/11/2021 Chili System

Dùng để sơn phủ màu cho kết cấu đã được sơn lót bằng sơn epoxy chống rỉ. Dùng để sơn phủ màu cho sàn bê tông đã được sơn lót bằng sơn epoxy lót sàn. Tài liệu kỹ thuật     

Xem thêm