Sơn kẽm 1K Dota (sơn kẽm 2 trong 1)

04/11/2021 Chili System

Dùng để sơn phủ màu cho kết cấu thép mạ kẽm mà không cần phải có lớp sơn lót chống rỉ trước đó. Tài liệu kỹ thuật 

Xem thêm