Sơn lót kẽm 1K Dota

04/11/2021 Chili System

Dùng để sơn lót chống rỉ cho thép mạ kẽm Tài liệu kỹ thuật 

Xem thêm