Sơn Dota dùng cho sắt thép đen

Sơn Dota dùng cho sắt thép đen

Sơn DOTA dùng cho sắt thép đen

1. Sơn lót chống rỉ, bằng:

  • Sơn dầu chống rỉ: DTR100 (xám), DTR300 (nâu đỏ) .
  • Sơn epoxy chống rỉ: DTEL100 (xám), DTEL300 (nâu đỏ).

2. Sơn phủ màu (theo màu khách hàng yêu cầu), bằng:

  • Sơn dầu, sơn epoxy, sơn PU 2K Dota: nếu kết cấu đã được sơn lót bằng sơn epoxy chống rỉ Dota.
  • Sơn dầu Dota: nếu kết cấu đã được sơn lót bằng sơn dầu chống rỉ, sơn epoxy chống rỉ Dota
  • Lưu ý: chỉ dùng sơn epoxy phủ màu Dota cho các kết cấu trong nhà, có mái che.

Bài viết liên quan