Sơn Dota dùng cho thép mạ kẽm

Sơn Dota dùng cho thép mạ kẽm

Sơn DOTA dùng cho thép mạ kẽm

1. Sơn lót chống rỉ, bằng:

  • Sơn lót kẽm 1K: DTKL1001 (xám)
  • Sơn epoxy chống rỉ: DTEL100 (xám), DTEL300 (nâu đỏ)

2. Sơn phủ màu (theo màu khách hàng yêu cầu), bằng:

  • Sơn dầu, sơn epoxy, sơn PU 2K Dota: nếu kết cấu đã được sơn lót bằng sơn epoxy chống rỉ Dota.
  • Sơn dầu Dota: nếu kết cấu đã được sơn lót bằng sơn lót kẽm 1K, sơn epoxy chống rỉ Dota
  • Lưu ý: chỉ dùng sơn epoxy phủ màu Dota cho các kết cấu trong nhà, có mái che.

Đặc biệt, sơn DOTA có một dòng sơn phủ màu dùng để sơn trực tiếp lên bề mặt thép mạ kẽm mà không cần phải có lớp sơn lót chống rỉ trước đó. Đó là “Sơn kẽm 1K Dota”, hay còn được gọi là “Sơn kẽm 2 trong 1 Dota” – dòng sơn tích hợp cả 2 chức năng: chống rỉ và phủ màu.

Bài viết liên quan