Tài liệu kỹ thuật 1

Sơn dầu chống rỉ Dota
Tải tài liệu
Sơn dầu phủ màu Dota
Tải tài liệu
Sơn epoxy chống rỉ Dota
Tải tài liệu
Sơn epoxy lót sàn Dota
Tải tài liệu
Sơn epoxy lót sàn Dota
Tải tài liệu
Sơn epoxy phủ màu Dota (hệ lăn)
Tải tài liệu
Sơn epoxy phủ màu Dota (hệ tự san phẳng)
Tải tài liệu
Sơn epoxy phủ màu Dota dùng cho kim loại
Tải tài liệu
Sơn kẽm 1K Dota - Sơn kẽm 2 trong 1
Tải tài liệu
Sơn lót kẽm 1K Dota
Tải tài liệu
Sơn PU 2K Dota
Tải tài liệu