Bảo hành

Chính sách bảo hành

Các sản phẩm khác nhau có các điều kiện và thời gian bảo hành khác nhau tùy thuộc vào tính chất của sản phẩm. Trước khi mua hàng nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng chính sách và quy định bảo hành của nhà sản xuất.

Khi có các vấn đề liên quan đến bảo hành sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để thực hiện quyền bảo hành sản phẩm của quý khách hàng.