Tài liệu kỹ thuật

Sơn dầu (alkyd) Dota

1. Sơn dầu chống rỉ Dota download tài liệu

2. Sơn dầu phủ màu Dota download tài liệu

Sơn epoxy Dota dùng cho kim loại

3. Sơn epoxy chống rỉ Dota download tài liệu

4.  Sơn epoxy phủ màu Dota dùng cho kim loại download tài liệu

Sơn epoxy Dota dùng cho sàn bê-tông

5. Sơn epoxy lót sàn Dota download tài liệu

6. Sơn epoxy phủ màu Dota (hệ lăn) download tài liệu

7. Sơn epoxy phủ màu Dota (hệ tự san phẳng) download tài liệuSơn kẽm Dota

8. Sơn kẽm 1K Dota – Sơn kẽm 2 trong 1 download tài liệu

Sơn lót kẽm 1K Dota

9. Sơn lót kẽm 1K Dota download tài liệu

Sơn PU 2K Dota

10. Sơn PU 2K Dota download tài liệu

Dịch vụ thi công

11. Quy trình thi công sơn epoxy cho sàn bê-tông download tài liệu