Sơn Dota dùng cho sàn bê tông

Sơn Dota dùng cho sàn bê tông

Dùng để sơn cho sàn bê tông

Sơn DOTA dùng cho sàn bê tông

1. Sơn lót, bằng:

  • Sơn epoxy lót trong: DTEL114

2. Sơn phủ màu (theo màu khách hàng yêu cầu), bằng:

  • Công trình có mái che: sơn epoxy phủ màu Dota (hệ lăn hoặc hệ tự san phẳng), sơn PU 2K Dota (hệ lăn)
  • Công trình ngoài trời: sơn PU 2K Dota (hệ lăn)

Bài viết liên quan