Nổi bật

Sơn Dota dùng cho sàn bê tông

03/11/2021 Chili System

Dùng để sơn cho sàn bê tông Sơn DOTA dùng cho sàn bê tông 1. Sơn lót, bằng: Sơn epoxy lót trong: DTEL114 2. Sơn phủ màu (theo màu khách hàng yêu cầu), bằng: Công trình có mái che: sơn epoxy phủ màu Dota (hệ lăn hoặc hệ tự san phẳng), sơn PU 2K Dota […]

Xem thêm

Sơn Dota dùng cho thép mạ kẽm

03/11/2021 Chili System

Sơn DOTA dùng cho thép mạ kẽm 1. Sơn lót chống rỉ, bằng: Sơn lót kẽm 1K: DTKL1001 (xám) Sơn epoxy chống rỉ: DTEL100 (xám), DTEL300 (nâu đỏ) 2. Sơn phủ màu (theo màu khách hàng yêu cầu), bằng: Sơn dầu, sơn epoxy, sơn PU 2K Dota: nếu kết cấu đã được sơn lót bằng […]

Xem thêm

Sơn Dota dùng cho sắt thép đen

03/11/2021 Chili System

Sơn DOTA dùng cho sắt thép đen 1. Sơn lót chống rỉ, bằng: Sơn dầu chống rỉ: DTR100 (xám), DTR300 (nâu đỏ) . Sơn epoxy chống rỉ: DTEL100 (xám), DTEL300 (nâu đỏ). 2. Sơn phủ màu (theo màu khách hàng yêu cầu), bằng: Sơn dầu, sơn epoxy, sơn PU 2K Dota: nếu kết cấu đã […]

Xem thêm